webinar register page

Webinar banner
Server Management Virtual Workshop
Ta kontroll över din server!

Välkommen till en halvdags virtuell workshop med fokus på hantering av servrar. Vi kommer titta på de förbättringar vi har inom området med nya generationens servrar, våra modulära systemverktyg samt vår Open Manage Enterprise 3.0.

Målet med workshopen är att:
• Öka kännedomen för vilka hanteringsfunktioner som finns inbyggda i Dell Technologies servrar och vilka verktyg och konsoler som kan användas för att dra nytta av dessa funktioner.
• Få exempel på hur en process för hantering av livscykeln av servrar kan se ut avseende:
o Deploy
o Update
o Monitor
o Maintain

Det här evenemanget vänder sig till dig som:
• är ansvarig för att hanteringen av servrar sker effektivt & korrekt.
• dagligen arbetar med servrar.
• vill få en djupare inblick i de verktyg som finns tillgängliga för effektiv hantering.

May 18, 2022 08:30 AM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Ksenia Sjoholm.